Alarmi

Protiv provalni sistemi • Ajax alarmi • Bežični WiFi alarmi

Alarmi

Protiv provalni sistemi • Ajax alarmi • Bežični WiFi alarmi

Ajax Alarmi | Novi Sad, Srbija

Alarmni sistemi su projektovani za otkrivanje neovlašćenog upada u stambenu, poslovnu ili bilo koju drugu štićenu oblast ili objekat. Ugrađuju se kako u poslovne, tako i u privatne svrhe. Mnoge kompanije, želeći da zaštite fizički pristup svojoj imovini i poverljivim podacima te spreče krađu skupe tehnike – ugrađuju alarme. Najčešći oblik alarma jesu upravo protivprovalni uređaji koji, svetlosno i zvučno, raznim telefonskim (IP, GSM, GPRS, 3G i 4G) dojavama uzbunjuju čuvare ili vlasnike neke imovine i vrše dojavu.

IZDVAJAMO:
- Ajax alarmni sistemi

POSTOJE VIŠE TIPOVA OVIH SISTEMA:
- Oni koji imaju samo svrhu za zaštitu od neovlaščenog upada,
- Kombinovani sistemi koji pružaju zaštitu od upada i požara.

PROTIV PROVALNI ALARMNI SISTEMI su dizajnirani za detekciju neovlašćenog ulaska u objekat ili prostor. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale sa rezervnim napajanjem, sirenom i uređajem za dojavu, kao i novi Ajax bežični alarmni sistemi i senzori. U zavisnosti od načina detekcije, postoje senzori koji detektuju pokret, zvuk (lom stakla), vibracije, mikrotalase, dim, povećanje temperature, vodu, gas...

ALARMNA CENTRALA je „procesorska ploča”, srce sistema na koji se povezuju svi elementi. Ona čita senzorske ulaze, prati stanje alarma i moguće greške u sistemu, prima signale detektora i vrši alarmiranje pomoću sirena i dojave. U savremenim sistemima, ovo je obično jedna ili više procesorskih ploča unutar metalne kutije, zajedno sa napajanjem. Alarmne centrale se napajaju putem trafoa, a obavezna je i dodatna baterija, koja će napajati ceo sistem ukoliko dođe do nestanka struje ili pokušaja sabotaže.

Alarmni Sistemi Alarmni Sistemi
Alarm za stan | Alarm za kucu | Alarm na senzor

SENZORI I DETEKTORI POKRETA su uređaji koji otkrivaju neovlašćen upad. Postoje različite metode otkrivanja upada, kao što su: praćenje vrata i prozora, praćenje pokreta, zvukova, lomljenja stakla, vibracija i drugih poremećaja. Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičnom ili bežičnom vezom u zavisnosti od tipa sistema. Takođe, postoje i usavršeni detektori za spoljne prostore koji mogu kontrolisati kretanje kroz dvorište ili prostor ispred štićenih objekata.

Prodaja i ugradnja alarmnih sistema visokog kvaliteta za sve vrste objekata po odličnim cenama