Video Nadzor

IP kamere • HD kamere • Analogne kamere • Sistemi sa kontrolom putem telefona

Video

Nadzor

IP kamere • HD kamere • Analogne kamere • Sistemi sa kontrolom putem telefona

Video Nadzor | Novi Sad Video Nadzor | Novi Sad, Srbija

Video-nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera povezanih sa centralnim uređajem koji vrši obradu signala sa nadzornih kamera. Sistem se može nadgledati putem interneta i mobilnih telefona.

NAMENA I SVRHA
Osnovna primena video-nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja je ugrožena. Policija video-nadzor koristi radi otkrivanja kriminalnih aktivnosti i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekte (protivprovalno dejstvo) i praćenje kretanja oko štićenog prostora i u štićenim prostorijama.

TIPOVI KAMERA ZA VIDEO OBEZBEĐENJE
Zavisno od potreba klijenta glavna podela sigurnosnih sistema se svodi na IP digitalne kamere, HD kamere i Analogne kamere,.

IP KAMERE
IP video-obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP / IP protokola, tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa vrlo visokih rezolucija, uz izuzetnu slobodu i fleksibinost pri planiranju kablovske instalacije. Ako u objektu posedujete računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimu. Takođe, ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i integraciju sa drugim sistemima, kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl. Upotrebljivost slika sa IP kamera je bez premca, jer daju obilje detalja i poseduju izuzetnu oštrinu.

Video Nadzor D-impex Video Nadzori D-impex
HD Kamere | IP Kamere | Analogne Kamere | WiFi Kamere HD Kamere | IP Kamere | Analogne Kamere | WiFi Kamere

HD KAMERE
HD video-obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji. Prednost ovog sistema nad analognim jeste postizanje znatno veće rezolucije i kvaliteta slike, bez gubitaka. Druga prednost je ta što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl koji se koristi i za analogno video-obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske isntalacije.
HD rozolucije su sledeće:
720P – 1280 piksela (horizonalna rezolucija) x 720 piksela (vertikalna rezolucija);
1080P – 1920 piksela (horizonalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija).
HD video-obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video-obezebeđenja, bez većih radova i troškova za instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.

ANALOGNE KAMERE
Analogni video-nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere. Iako ovaj sistem jeste najjeftiniji postoje ograničenja u maksimalnoj rezoluciji slike. Video-signal se šalje kroz koaksialni kabl koji ima svoju dužinu, a povećanjem njegove dužine dolazi do promene kvaliteta signala. Maksimalan rezolucija koju možemo postići ovom vrstom video-obezbeđenja kreće se do 960 piksela. Zbog toga se veliki broj ljudi kojima je kvalitet slike na prvom mestu odlučuje za HD kamere koje nisu mnogo skuplje, a pružaju veću rezoluciju.

Sigurnosne Kamere Sigurnosne Kamere
Video Nadzor Ugradnja i Prodaja | Novi Sad | Srbija | D-impex Video Nadzor Ugradnja i Prodaja | Novi Sad | Srbija | D-impex

DALJINSKO PRAĆENJE
Mobilni telefoni mogu vam poslužiti da bilo kada i bilo gde pratite šta se dešava u vašem objektu. Za praćenje video-nadzora putem mobilnog telefona potrebno vam je sledeće:
- Instaliran sistem video nadzora,
- Internet priključak na lokaciji gde vam se nalazi video nadzor
Ruteri koje nam internet provajderi daju na korišćenje dolaze fabrički sa mogućnošću prosleđivanja portova tako da je veoma lako povezati novi sigurnosni uređaj na internet.
Aplikacije koje mi koristimo podržavaju i Android i Iphone telephone.

Ugradnja i prodaja kamera za video nadzor visokog kvaliteta za sve vrste objekata po odličnim cenama

Novi zakon o tehničkim sistemima
Novi zakon o tehničkim sistemima